Wysokie ulgi rehabilitacyjne w 2019 roku.

Wysokie ulgi rehabilitacyjne w 2019 roku.

5 marca, 2019 0 przez admin

Rok 2019 przynosi duże zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, dzięki którym więcej osób będzie mogło skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Ile wynosi próg dochodów uprawniający od odliczenia kosztów utrzymania osoby niepełnosprawnej i jakie wydatki można wskazać podczas składania deklaracji PIT za 2018 rok?

Zmiany korzystne dla wielu podatników

W roku 2019 limit dochodów, który daje możliwość skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej wynosi 12 357,60 zł w skali roku. Jest to 12-krotność ustalonej 1 czerwca 2018 roku renty socjalnej, która wlicza się w dochód podatnika. Natomiast wyłączono z niego alimenty przyznane na dzieci, a także dodatki pielęgnacyjne. Oznacza to, że więcej osób będzie mogło skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, niż miało to miejsce w poprzednich latach.

Od podatku odliczyć można wydatki, które dotyczą przystosowania i utrzymania pojazdu osobowego, przystosowania domu do potrzeb osoby niepełnosprawnej, dowożenia na rehabilitacje lub przeprowadzania ich w domu. Do kosztów związanych z utrzymaniem osoby niepełnosprawnej zaliczają się również wynajęcie tłumacza języka migowego oraz przewodnika w przypadku osób niewidomych.

Kto skorzysta z ulgi rehabilitacyjnej?

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje podatników, którzy posiadają:

  • orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności
  • decyzję o przyznaniu renty szkoleniowej, socjalnej lub z racji częściowej albo całkowitej niezdolności do pracy
  • orzeczenie wydane według odrębnych przepisów w przypadku osób do 16. roku życia
  • orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez upoważniony do tego organ.

Ponadto podatnicy, którzy łożą na utrzymanie osoby niepełnosprawnej, a więc małżonkowie, dzieci, pasierbowie, rodzice, teściowie, rodzeństwo, małżonkowie dzieci, ojczymowie i macochy. Należy podkreślić, że wyżej wskazane osoby skorzystają z ulgi rehabilitacyjnej, jeśli rozliczają się poprzez formularz PIT-36 lub PIT-36, a także ci, którzy rozliczają się w ramach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz za najem formularzem PIT-28.