Spóźniona wypłata, jakie konsekwencje poniesie pracodawca?

Spóźniona wypłata, jakie konsekwencje poniesie pracodawca?

31 marca, 2019 0 przez admin

Spóźnienie się z wypłaceniem wynagrodzenia pracownikowi jest wykroczeniem. Pracownik może ubiegać się o swoje pieniądze polubownie, a kiedy to nie przyniesie skutku poprzez złożenie skargi do Państwowej Inspekcji Pracy, a w ostateczności skierować sprawę do sądu. Co grozi pracodawcy za niewypłacenie wynagrodzenia w terminie?

Odsetki za zwłokę

Na mocy art. 481 Kodeksu cywilnego powiązanego z art. 300 Kodeksu pracy pracownik może żądać od pracodawcy odsetek ustawowych za opóźnienie z wypłatą wynagrodzenia. Według przepisów pracodawca zobowiązany będzie do wypłacenia odsetek nawet w sytuacji, gdy opóźnienie powstało nie z jego winy lub gdy pracownik nie poniósł żadnej szkody w wyniku opóźnienia. Pracodawca jednak nie ma obowiązku wypłacić odsetek, jeśli pracownik się o to nie upomni. Wyjątkiem od sytuacji jest zapis w umowie lub w przepisach wewnątrzzakładowych, który narzuca na pracodawcę taki obowiązek.

Postępowanie wobec pracodawcy krok po kroku

Działania mające na celu odzyskanie swoich należności można rozpocząć już w pierwszym dniu spóźnienia. Prawo do tego ma każdy pracownik, bez względu na to, jakim rodzajem umowy jest powiązany z pracodawcą (o pracę, zlecenie, o dzieło).

Krok pierwszy to rozmowa z pracodawcą. Być może opóźnienie powstało w wyniku błędu i pracodawca od razu ureguluje zaległość. Jeśli polubowne załatwienie sprawy nie dojdzie do skutku pracownik może złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Pracy, która ma prawo nałożyć na pracodawcę karę w wysokości od 1000 do nawet 30 000 złotych. Krokiem trzecim i ostatecznym jest złożenie pozwu do sądu.

Jak napisać skargę do PIP?

Dokument powinien zawierać podstawowe informacje, takie jak dane pracownika, czyli osoby składającej skargę oraz pracodawcy. Dodatkowo należy wskazać problem, a więc opisać zaistniałą sytuację oraz kwotę zaległości. Do skargi dołączyć można dokumenty potwierdzające wykroczenie pracodawcy. PIP ma 30 dni na rozpatrzenie skargi, w ciągu których powinno rozpocząć się postępowanie kontrolne wobec pracodawcy.