Czym jest umowa o kredyt konsumencki?

Czym jest umowa o kredyt konsumencki?

15 kwietnia, 2019 0 przez admin

Kredyt konsumencki jest bardzo szerokim pojęciem. W jego ramach można znaleźć między innymi pożyczki chwilówki, pożyczki ratalne czy pożyczki pozabankowe firmowe. Wszelkie pozabankowe instytucje podlegają ustawie o kredycie konsumenckim. Czym zatem, w jej myśl, jest umowa o kredyt?

Prawne zapisy ustawy – pomocna pożyczka dla zadłużonych

W myśl ustawy z 2011 roku, pomocna pożyczka dla zadłużonych oraz inne pożyczki pozabankowe są konkretnie opisane w odnośnym akcie prawnym.

  1. Przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się umowę o kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska, który kredytodawca w zakresie swojej działalności udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi.
    1. Przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się także umowę o kredyt niezabezpieczony hipoteką, który jest przeznaczony na remont domu albo lokalu mieszkalnego, w tym w wysokości większej niż wysokość określona w ust. 1.

Tak skonstruowane zapisy mówią konsumentom o tym, co będzie traktowane jako umowa o kredyt konsumencki, a więc tzw. umową nazwaną.

Przykłady umów o kredyt konsumencki z firmami pozabankowymi

Szczegółowa analiza artykułu 4 tejże ustawy charakteryzuje wszystkie umowy, które w szczególności uznawane są za umowę o kredyt konsumencki. W tym wypadku pomocna pożyczka dla zadłużonych również znajduje się w tym zestawieniu:

  1. umowę pożyczki;
  1. umowę kredytu w rozumieniu przepisów prawa bankowego;
  2. umowę o odroczeniu konsumentowi terminu spełnienia świadczenia pieniężnego, jeżeli konsument jest zobowiązany do poniesienia jakichkolwiek kosztów związanych z odroczeniem spełnienia świadczenia;
  3. umowę o kredyt, w której kredytodawca zaciąga zobowiązanie wobec osoby trzeciej, a konsument zobowiązuje się do zwrotu kredytodawcy spełnionego świadczenia;
  4. umowę o kredyt odnawialny.

Dlatego każdy konsument powinien być świadomy, jaki status prawny ma pożyczka, na którą się decyduje i wiedzieć, jakie zapisy mogą się pojawić w tej nazwanej umowie, a czego w niej być nie powinno. To ma za zadanie uchronić przed działaniem firm oszukujących pożyczkobiorców.